Home

Elsken Ecologie Amsterdam is een onafhankelijk ecologisch advies- en onderzoeksbureau werkend vanuit Amsterdam en actief in heel Noord-Holland en ver daarbuiten.
Elsken Ecologie heeft zijn roots diepgeworteld in de hoofdstad zo getuige ook ons logo, de plattegrond van Amsterdam als boom. Dit logo vond ook zijn navolging in Elsken Ecologie Terschelling waar wij ook gevestigd zijn.

Hiervoor beheerst Elsken Ecologie Amsterdam een breed werkterrein waarin naast literatuurstudies gedegen veldwerk centraal staat. Onze ecologen beschikken over uitgebreide kennis van onder andere vleermuizen, reptielen & amfibieënmuizen, dagvlindersflora, marters, stadsecologie en natuurlijk de verschillende wetgevingen omtrent natuur. Al veertien veldseizoenen zijn wij buiten te vinden en zorgen wij dat we op de hoogte blijven van de meest actuele kennis. Daarnaast wordt er wanneer nodig nauw samengewerkt met experts op andere gebieden, gemeenten en het bevoegd gezag in Noord-Holland alsmede alle andere provincies. 

Ecologisch adviesbureau Elsken Ecologie Amsterdam is flexibel inzetbaar in heel Nederland, onafhankelijk,  de lijnen zijn kort en wordt er met u meegedacht over een passende oplossing voor uw vraagstuk of project.