Afsluiting 2013

Met 2014 in het vizier kijk ik met plezier terug op 2013. Een jaar met geweldige opdrachten. Nachten lang liepen we achter de vleermuizen aan, die we in het meervleermuizen project ook mochten vangen. Dobberend in een binnenband werden er op een avond 42 dieren gevangen. Wat een feest! Ook vingen we tijdens andere acties o.a watervleermuis, gewone dwergvleermuis en franjestaart. Naast de vleermuizen hebben we ook muizen gevangen. De weinig schuwe woelmuizen blijven een waar genot om te hanteren. Verder hebben we ons verder gespecialiseerd in o.a libellen en mochten we tijdens de cursus van expert Rene Manger de schitterende bandheidelibel bewonderen. Daarnaast hebben we honderden rugstreeppadjes verplaatst, ringslangen gevangen met jonge boswachters, dna monsters genomen bij hazelwormen, bomen geinspecteerd op de aanwezigheid van vleermuizen, vroege vogels bijgestaan bij het maken van ringslang beelden, swab’s genomen bij Amsterdamse vroedmeesterpadden en op vele mooie plekken gestruind, gespeurd, gevaren en vooral genoten.

Collega Wilco Non (inmiddels werkzaam bij landschap Noord-Holland) heeft het jaar ook nog eens afgesloten met een wetenschappelijke publicatie in de proceedings van de Entomologische vereniging (NEV) waarin het effect van vlindervriendelijk bosrandbeheer op vlinderpopulaties werd onderzocht.
Naast de fijne samenwerking in het team heeft Elsken Ecologie het afgelopen jaar samengewerkt met verschillende mensen in het veld. Ook dankzij deze mensen die ons soms nachten lang bijstonden is het een bijzonder en geslaagd jaar geworden.

Met heel veel dankbaarheid kijk ik terug op een fantastisch jaar in de natuur en bij deze wil ik iedereen die daar deel van heeft uitgemaakt bedanken!