Boomkikker

In 1990 beleefde de soort een dieptepunt met nog 3 kleine populaties resterend. Een afname van 85% sinds 1950. Inmiddels is er een lichte stijging in aantallen en verspreiding maar reden tot feest is er nog niet. Het heeft er alles van weg dat zijn “tropische metgezel”, de vuursalamander, voor Nederland en wellicht daarbuiten als verloren moet worden beschouwd door een schimmel, Bactrachochytrium salamandrivorans. Een bedreiging voor alle amfibieĆ«n.