Elsken Ecologie Terschelling

Vanaf 2023 is Elsken Ecologie als ecologisch adviesbureau op Terschelling gevestigd en kan Elsken Ecologie uw inventarisaties daarmee tegen scherp tarief aanbieden. Uiteraard kunnen we al onze andere diensten waaronder flora en fauna quickscans, vleermuis-, huismussen- en gierzwaluwinventarisaties en ecologische begeleidingen tegen scherp tarief op Terschelling voor u verzorgen.van april t/m augustus verzorgen we broedvogelinventarisaties […]

Lees verder


Kraamkasten haven Amsterdam

Al eerder was te lezen hoe Elsken Ecologie in de Amsterdamse Haven met de jongens van School2work vleermuiskasten heeft gefabriceerd en opgehangen. Deze kasten, waarvan er nu tien door het gebied hangen en er nog tien van in de maak zijn, zijn geschikt als zomerverblijf en paarverblijf voor verschillende soorten vleermuizen. Een langgekoesterde wens was […]

Lees verder


Baardvleermuis met schimmelinfectie?

Ik mocht mee voor een telling overwinterende vleermuizen bij de St pietersberg. Naast veel moois viel mij een baardje op welke een vreemde substantie rond de mond(hoeken) had. Met de kijker oogde het wat korrelig. Andere onbedekte huiddelen leken niet aangetast…Foto gemaakt. Helaas had ik alleen compact camera bij me en het beestje hing te […]

Lees verder


Vleermuiskasten Haven Amsterdam

Vanaf 2012 is Elsken Ecologie begonnen om in kaart te brengen hoe vleermuizen het havengebied Westpoort in Amsterdam gebruiken. Verschillende leuke ontdekkingen werden gedaan zoals een plas waar tot wel 20 meervleermuizen kwamen foerageren en Laatvliegers langs de rietkragen op en neer vlogen. In het hele (amsterdamse) havengebied werden in totaal zes vleermuissoorten aangetroffen. De eerder […]

Lees verder


Afsluiting 2013

Met 2014 in het vizier kijk ik met plezier terug op 2013. Een jaar met geweldige opdrachten. Nachten lang liepen we achter de vleermuizen aan, die we in het meervleermuizen project ook mochten vangen. Dobberend in een binnenband werden er op een avond 42 dieren gevangen. Wat een feest! Ook vingen we tijdens andere acties […]

Lees verder


Elsken Ecologie sponsort “Sam” de vuursalamander

Het is alweer enige jaren geleden dat ik voor het eerst een vuursalamaner zag. Op een regenachtige avond in het pikkedonker door het bos struinen, en daar was hij dan, m’n eerste vuursalamander. Ik zal die avond niet snel meer vergeten. Veertien vuursalamanders hebben we gezien, en uren hebben we van ze kunnen genieten. Inmiddels gaat […]

Lees verder


Texel weekend

Huisspitsmuis Texel inventarisatie weekend

In het weekend van 20 t/m 22 september wist landschap Noord-Holland een groep enthousiaste vrijwilligers bijeen te brengen om vleermuizen, muizen en vissen te inventariseren op Texel. Tijdens dit weekend op het eiland werd op vele plekken gevist en ‘gevleerd’. Ondanks deze inspanning werden er maar drie soorten vleermuizen aangetroffen, terwijl er 12 soorten in Noord-Holland […]

Lees verder


Franjestaart

Vleermuizen vangen Elk jaar gedurende de zomermaanden, de kraamperiode van vleermuizen, worden er op verschillende plaatsen in Nederland vleermuizen gevangen. De gevangen dieren worden dan gezenderd en vervolgens vrijgelaten waarna de gezenderde dieren gevolgd worden om zo de locatie van hun verblijfplaatsen te traceren. Op deze manier werden bijvoorbeeld watervleermuizen en meervleermuizen gevangen bij Amsterdam […]

Lees verder