Wet & regelgeving

In Nederland heeft men te maken met zowel Europees als landelijk beschermde natuur. Allen sinds januari 2024 geschaard onder de Omgevinsgwet. De provincie is nu het bevoegd gezag. Daarnaast wordt op Europees niveau de natuur beschermd door de Natura-2000 en worden verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden door het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige ecologische hoofdstructuur.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunt te maken krijgen met de wet Natuurbescherming. Bij Elsken Ecologie Amsterdam zijn we op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent de Nederlandse natuur en de daarbij passende quickscan, inventarisatie of monitoring. Middels op maat gesneden onderzoek kunnen onze ecologen u begeleiden bij uw ruimtelijke ontwikkelingen en de Nederlandse natuurwetgeving.