BREEAM certificering

BREEAM is één van de belangrijkste beoordelingsmethoden om de duurzaamheidprestatie van oude, nieuwe en te renoveren gebouwen te bepalen en is specifiek bedoeld voor het certificeren van nieuwbouw en grote renovatie projecten. De Dutch Green Building Council (DGBC) stimuleert het gebruik van het BREEAM keurmerk. Het onderdeel Landgebruik en Ecologie maakt deel uit van de BREEAM certificering. Elsken Ecologie kan voor u dit onderdeel begeleiden. Middels een literatuuronderzoek en een veldbezoek brengen wij de (potentiële) natuurwaarden van uw projectgebied in kaart in de door BREEAM vereiste natuurtoets. Deze natuurtoets zal tevens dienen als handvat bij het opstellen van het creditrapport waarin voorstelen worden gedaan hoe uw project kan bijdragen aan de lokale en regionale biodiversiteit.

Wij kunnen voor u de benodigde natuurrapportage en de ecologische begeleiding van het onderdeel Landgebruik & Ecologie verzorgen. Bij onze ecologen is alle kennis aanwezig voor een succesvolle BREEAM certificering van uw project.