Natuurtoets

In sommige gevallen is het niet mogelijk de aanwezigheid van beschermde soorten op een terrein of in een object uit te sluiten middels een ecologische quickscan. Voorbeelden hiervan zijn soorten die een verborgen bestaan leiden, alleen met specialistisch onderzoek kunnen worden aangetoond of slechts met tijd- en/of seizoensgebonden onderzoek kunnen worden aangetoond of uitgesloten. Middels het uitvoeren van een natuurtoets wordt duidelijk welke soorten er in een plangebied aan- of afwezig zijn, welke effecten de ruimtelijke ingrepen (mogelijk) hebben op beschermde flora en fauna en of een ontheffing of vergunning van de omgevingsdienst noodzakelijk is.

Elsken Ecologie is bekend met de ecologie van door de wet Natuurbescherming beschermde soorten en heeft de expertise en middelen en apparatuur in eigen beheer om een passend onderzoek voor u uit te voeren.