Reptielen

In Nederland leven zeven soorten inheemse reptielen. Al deze zeven soorten zijn landelijk streng beschermd. Zes van de zeven genieten zelfs Europese bescherming middels de Europese habitatrichtijn.

Reptielen hebben een zeer verborgen levenswijze en zijn daarom niet altijd makkelijk waar te nemen of te inventariseren.

Door het gebruiken van beproefde methoden zoals bijvoorbeeld zogenaamde reptielenplaatjes kan de trefkans sterk worden vergroot. Ook het werken tijdens de juiste weersomstandigheden is zeer belangrijk voor het vergroten de trefkans en daarmee het opleveren van een gedegen onderzoek wat de basis vormt voor uw ruimtelijke onderbouwing.

De ecologen van Elsken Ecologie Amsterdam zijn actieve vrijwilligers voor stichting Ravon en zijn bekend met de ecologie van alle Nederlandse reptielen en de juiste methoden van inventariseren. Zo zijn wij regelmatig op de dijken van waterland ten noorden van Amsterdam te vinden op zoek naar ringslangen.