Stadsnatuur

Voor veel soorten flora en fauna is het stedelijk gebied van Amsterdam een uniek en geheel op zich staand habitat. Zo zijn oude stedelijke kademuren groeiplaatsen voor verschillende soorten muurplanten en varens, broeden vogels in gevelbegroeiing en onder pannendaken, boven de grachten foerageren verschillende soorten vleermuizen die daarnaast gebruik maken van allerlei typen bebouwing als verblijfplaats. Pannendaken worden door o.a huismussen en gierzwaluwen gebruikt om onder te nestelen. De stad is een rijke biotoop.

In het stedelijk gebied komen ruimtelijke ontwikkelingen en de natuur elkaar veel tegen. Dit kan gevolgen hebben voor uw geplande ruimtelijke ingrepen. Om vertragingen te voorkomen is het zaak tijdig deskundig advies in te winnen. Goed om te weten daarbij is dat ecologische quickscans en natuurtoetsen drie jaar geldig zijn. De ecologen van Elsken Ecologie Amsterdam hebben ruime ervaring met de verschillende soorten die men aan kan treffen in het stedelijk gebied en kunnen door gericht en gedegen onderzoek advies op maat geven.