Vissen

Wanneer er zich in of bij het plangebied van uw ruimtelijke ontwikkelingen wateren bevinden dan kan het zo zijn dat daar beschermde vissoorten zitten. Indien uw werkzaamheden van invloed zijn op het water, bijvoorbeeld het aanbrengen van beschoeiingen of het schonen van sloten dan vraagt de wetgeving van de initiatiefnemer een toetsing op de aanwezigheid van beschermde soorten. Ook in het kader van de zorgplicht, welke van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig handelen vereist, kan het zijn dat u voorafgaand aan uw ruimtelijke ontwikkeling maatregelen moet treffen. Zo kan een sloot niet zomaar worden gedempt zonder eerst de eventueel aanwezige vissen over te zetten. Elsken Ecologie Amsterdam kan in dat geval een inventarisatie van de aanwezige vissoorten voor u verzorgen. Tevens begeleiden wij werkzaamheden aan wateren en waar nodig kunnen vissen worden weggevangen en verplaatst naar geschikt alternatief biotoop.