Vleermuizen

Vleermuizen gebruiken vele soorten typen landschappen zoals parken, bossen, verschillende wateren en ook het stedelijk gebied. Enkele vleermuissoorten komen zelfs redelijk algemeen voor in steden en dorpen waardoor vleermuis onderzoek veelal nodig is bij ruimtelijk ontwikkelingen, want alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn volgens nationale en Europese wetgeving strikt beschermd.

Ook in het buitengebied gebruiken vleermuizen een keur aan landschappelijke elementen. Zo hebben ze in verschillende  verblijfplaatsen door de seizoenen heen (Kraam-, zomer-, paar en winterverblijfplaatsen), worden verschillende biotopen als foerageergebied gebruikt en zijn ze afhankelijk van landschappelijke structuren voor het verplaatsen tussen verblijven en van en naar foerageergebieden.

Mede hierdoor komt regelmatig naar voren dat onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is voordat ruimtelijke ingrepen plaats kunnen vinden.

Elsken Ecologie heeft zeer ruime ervaring en kennis op het gebied van vleermuisinventarisaties en werkt volgens gedegen werkwijzen (vleermuisprotocol, gegevensautoriteit natuur 2021) en met professionele batdetectors. Daarnaast is in het veld altijd de mogelijkheid tot geluidsopname, vanaf de D240x en/of de batlogger om ter plaatse in het veld of achteraf nog te kunnen analyseren in batexplorer en/of batsound voor de moeilijk te identificeren soorten. Verder wordt er gewerkt met een proffesionele warmtebeeldcamera waardoor beter kan worden ingeschat of en waar vleermuizen vliegen. Zo kan een inventariseerder zich waar nodig verplaatsen zodat de vleermuizen zich binnen het bereik van de batdetector bevinden. Ook kunnen hoge objecten en/of boomholten in bossen of bossages beter worden geobserveerd.

Elsken Ecologie werkt als onafhankelijk adviesbureau sinds 2011 door heel Nederland. Vanaf het begin zijn vleermuizen een expertise gebied geweest. Door de jaren heen heeft D. Van der Elsken zich verder gespecialiseerd en ben ik betrokken geweest bij het vangen en zenderen van meerdere soorten vleermuizen. Ik ben vaste inventariseerder van het team van tellers in de winterverblijven in de Amsterdamse waterleidingduinen. Opvangpunt voor vleermuizen in Noord-Holland. En specialist in geluidsanalyses middels batlogger. Derhalve door vleermuis.net, het kenniscentrum op het gebied van vleermuizen, aangemerkt als te prefereren specialist voor onderzoek in Noord-Holland maar ons team is uiteraard landelijk inzetbaar en actief. 

Verder werken wij met hoogwaardige warmtebeeldcamera’s van het type Fuzion LRF waarmee wij vleermuizen nog beter kunnen volgen. Zo zien we vleermuizen buiten het bereik van de detector foerageren. Een kraamkolonie laatvliegers liet zich ook verraden. De aangetroffen kolonie in Hoorn op Terschelling die zich niet door de detector liet registreren, het gebeurt vaker dat vleermuizen ‘onhoorbaar’ op de detector bij een kolonie vliegen, was wel op de ingezette warmtebeeldcamera zichtbaar.