Ringslang Marken

Voor het uitkomen van de eieren is de ringslang afhankelijk van “broei”. Dit komt o.a voor in hopen organisch materiaal en mest. Door het vergaan van het organische materiaal ontstaat warmte. Dit broedt de eieren uit. In mesthopen vond de ringslang vanaf de neolithische tijd een geschikte ei-afzet plek. Tegenwoordig zijn deze plekken verdwenen uit het landschap maar nog steeds houdt de ringslang zich in de buurt van de mens op. Zoals hier bij marken langs de waterlandse dijken. Ideale plekken zijn zuidelijk geĆ«xponeerde dijklichamen waar de ringslangen na de winterslaap in maart opwarmen in de eerste lente zon.