Texel weekend

In het weekend van 20 t/m 22 september wist landschap Noord-Holland een groep enthousiaste vrijwilligers bijeen te brengen om vleermuizen, muizen en vissen te inventariseren op Texel. Tijdens dit weekend op het eiland werd op vele plekken gevist en ‘gevleerd’. Ondanks deze inspanning werden er maar drie soorten vleermuizen aangetroffen, terwijl er 12 soorten in Noord-Holland waar te nemen zijn, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Vele kilometerhokken werden bezocht, doch vele bleven leeg. Het was er bij de vleermuis inventariseerders niet minder gezellig om. Bij het inventariseren van muizen was het beeld vergelijkbaar. Op drie locaties werden gedurende het weekendenkel huisspitsmuizen gevangen. Op sommige locaties in zes van de tien vallen. Een slecht vooruitzicht voor de Waterspitsmuis en de Noordse woelmuis. 

Ook de vissers ondervonden dat de soortenrijkdom niet erg hoog was. Desondanks werden ook zij niet ontmoedigd en werd er afgesloten met het vissen met een zeeg in zee. Door de branding ploeterend werden een aantal leuke soorten gevangen. Zo zat er Zandspiering en Griet in het net maar de absolute vangst van de dag was toch wel de Elft. Of is het toch een Fint. In de eerste helft van de vorige eeuw werd het voor de elften steeds moeilijker om hun voortplantingsgronden te bereiken: steeds meer stuwen en sluizen versperden de weg en de rivieren werden steeds smeriger. Daardoor kwamen de elften vaak niet verder dan de paaiplaatsen van de finten. Beide soorten zijn zo sterk verwant dat ze samen jongen kunnen krijgen. Die jongen waren veel meer fint-achtig dan elft-achtig. De echte elften stierven zo goed als uit in de Noordzee en de rivieren die daarop uitmonden (bron: Natuurbericht). Inmiddels is met zekerheid vastgesteld dat het een Fint betrof.

Voor sommigen van de deelnemers was al dit moois ook nog niet genoeg, voor hen was er na dit weekend programma nog de kans om vleermuizen te vangen op landgoed Elswout. Ook daar was het genieten met de vangst van vijf Franjestaarten.
Al met al en heerlijk weekend waarvoor ik bij deze alle deelnemers en de organisatoren wil bedanken.