Vleermuiskasten Haven Amsterdam

Vanaf 2012 is Elsken Ecologie begonnen om in kaart te brengen hoe vleermuizen het havengebied Westpoort in Amsterdam gebruiken. Verschillende leuke ontdekkingen werden gedaan zoals een plas waar tot wel 20 meervleermuizen kwamen foerageren en Laatvliegers langs de rietkragen op en neer vlogen. In het hele (amsterdamse) havengebied werden in totaal zes vleermuissoorten aangetroffen. De eerder genoemde meervleermuis en Laatvlieger, de gewone- en ruige dwergvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis. Voor zowel de boom- als gebouwbewonende soorten ontbreekt het in de haven aan geschikte verblijfplaatsen. Er zijn weinig tot geen volwassen bomen met geschikte holten en het ontbreekt in de industriele bouw  aan bijvoorbeeldspouwmuren en/of andere wegkruipmogelijkheden.

In overleg met het havenbedrijf Amsterdam werd besloten vleermuiskasten op te hangen. Elsken Ecologie heeft deze ontworpen en daarvoor bouwtekeningen gemaakt. De vleermuiskasten zijn gemaakt bij de “Eendenkooi van Ruigoord”. Hier werken jongeren van “School2Work” onder andere aan het groenonderhoud van het havengebied. En nu dus ook aan het maken van de vleermuiskasten. De kasten zijn gemaakt van Hollands eikenhout afkomstig van bomen uit het Amsterdamse bos. De jongens hebben vakwerk geleverd en er restte niets meer dan de vleermuiskasten op te hangen. Elsken Ecologie had daarvoor vooraf meerdere locaties geselecteerd. Nu het project enige jaren onderweg is worden meer en meer kasten gebruikt door vleermuizen.