Waterspitsmuis

Hij zwemt en duikt naar larven van kokerjuffers en steenvliegen en vangt soms ook vis. Prooien overweldigd hij met een beet met een verlammende stof uit zijn speekselklier. Zo kan hij ook prooien groter dan hijzelf overmeesteren. Erg handig als je, zoals alle spitsmuizen, je eigen lichaamsgewicht per dag moet eten.

Vanwege zijn grote leefgebied, tot wel 200m2 in de voortplantingstijd, een lastig te vangen soort. Hij komt nu eenmaal niet in grote dichtheden voor. Vanwege het hoge metabolisme moeten de vallen minimaal drie keer per dag worden gecontroleerd. De vallen moeten goed nat worden geplaatst zodat deze niet continu worden belopen door bijvoorbeeld bosspitsmuizen. Midden in de nacht en in de vroege ochtend continu lege vallen zijn dan eerder regel dan uitzondering. Des te groter de blijdschap als je deze ‘vreemdeling’ dan weer eens vangt. De waterspitsmuis, wat een prachtige ecologie, wat een mooi dier!